Creative Commons License

Các bài viết tại website này được phổ dụng theo bản quyền Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.

Quý vị có thể tự do đăng tải, tái đăng tải các bài viết, thông tin trên VietnamLib, nhưng phải giữ nguyên bản, ghi rõ tên tác giả và nguồn trích dẫn (đường link) từ http://vietnamlib.net/ . Việc sử dụng bài viết, thông tin trên website này vì mục đích thương mại, nếu không có sự đồng ý của tác giả nội dung đó và ban Quản trị VietnamLib, sẽ bị coi là vi phạm bản quyền.

Tuyên bố bản quyền này cũng áp dụng đối với tất cả các trang nhánh và các trang có tên miền là tên miền con (sub-domain) của VietnamLib.net.

Xin xem thêm chi tiết tại đây: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/

———————————————————————————————————————–

Creative Commons License
Vietnam Library Network by VietnamLiB Team is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
Based on a work at vietnamlib.net and its subdomains