Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Khoá học “Ứng dụng web 2.0 trong hoạt động thông tin – thư viện”

LIBRARY2

Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước trên thế giới và với mong muốn phát triển các sản phẩm và dịch vụ của cơ quan thông tin, thư viện trong nước thông qua việc sử dụng web 2.0, Hội Thông tin – tư liệu KH&CN Việt Nam tổ chức Khoá học “Ứng dụng web 2.0 trong hoạt động thông tin – thư viện” cho cán bộ làm công tác thông tin, tư liệu và thư viện trong cả nước.

Thời gian: 4 ngày, từ ngày 6-9/9/2010

Địa điểm: Cục Thông tin KH&CN quốc gia, 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Giảng viên: Quốc tế và trong nước

Nội dung chương trình đào tạo

noidungtaphuan1

Dự kiến kết quả:

– Học viên có khả năng sử dụng thành thạo những ứng dụng của web 2.0 trong việc tổ chức, quản lý và phổ biến thông tin tới người dùng tin, được cấp tài liệu, DVD về quá trình học để chia sẻ với các đồng nghiệp tại đơn vị.

– Tạo môi trường làm việc và phát triển các dịch vụ thông tin-thư viện trên web 2.0 để tạo nên cộng đồng người sử dụng trực tuyến.

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo trực tuyến được cung cấp trên website http://www.vietnamlib.net để phổ biến tới cộng đồng sau khoá học.

– Sau Khoá học, Hội Thông tin-tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với mạng Vietnamlib sẽ hỗ trợ các đơn vị triển khai các ứng dụng web 2.0 tại đơn vị và tạo cầu nối cho các cơ quan thông tin – thư viện trong hệ thống của Hội hoạt động hiệu quả.

Kinh phí đào tạo:

Kinh phí đào tạo được đóng góp từ các nguồn:

– Ngân sách của Hội

– Đóng góp của người tham dự lớp học:

+ 500.000 đồng / người đối với học viên từ các cơ quan-hội viên tập thể của Hội

+ 600.000 đồng / người đối với học viên chưa là hội viên của Hội

Hội Thông tin-tư liệu KH&CN Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan thông tin, thư viện về Khoá học này. Đối với các hội viên – hội thành viên, hội viên tập thể, hội viên các nhân) của Hội, việc tham gia Khoá học này còn là sự đóng góp thiết thực cho hoạt động của Hội hướng đến Đại hội lần thứ 3 của Hội vào thượng tuần tháng 11/2010.

Xem toàn văn công văn này tại đây: download link

Học viên có khả năng sử dụng thành thạo những ứng dụng của web 2.0 trong việc tổ chức, quản lý và phổ biến thông tin tới người dùng tin, được cấp tài liệu, DVD về quá trình học để chia sẻ với các đồng nghiệp tại đơn vị.

Tạo môi trường làm việc và phát triển các dịch vụ thông tin-thư viện trên web 2.0 để tạo nên cộng đồng người sử dụng trực tuyến.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo trực tuyến được cung cấp trên website http://www.vietnamlib.net để phổ biến tới cộng đồng sau khoá học.

Sau Khoá học, Hội Thông tin-tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với mạng Vietnamlib sẽ hỗ trợ các đơn vị triển khai các ứng dụng web 2.0 tại đơn vị và tạo cầu nối cho các cơ quan thông tin – thư viện trong hệ thống của Hội hoạt động hiệu quả.

Kinh phí đào tạo:

Kinh phí đào tạo được đóng góp từ các nguồn:

Ngân sách của Hội

Đóng góp của người tham dự lớp học: Mức đóng góp là 600.000 đồng / người).

Hội Thông tin-tư liệu KH&CN Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan thông tin, thư viện về Khoá học này. Đối với các hội viên – hội thành viên, hội viên tập thể, hội viên các nhân) của Hội, việc tham gia Khoá học này còn là sự đóng góp thiết thực cho hoạt động của Hội hướng đến Đại hội lần thứ 3 của Hội vào thượng tuần tháng 11/2010.