Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Chiêu sinh tập huấn nghiệp vụ thông tin – thư viện

Hội Thông tin Khoa học và công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ thông tin thư viện. Xin xem chi tiết toàn văn công văn dưới đây