Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Các khóa tập huấn nghiệp vụ thông tin và thư viện

Trung tâm Đào tạo Blue Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các tổ chức và cá nhân có uy tín để triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn sau:

Nội dung đào tạo: 

Nội dung Học phí (đ)/HV Thời lượng Thời gian

dự kiến

1 Kiến thức thông tin (Information Literacy- IL) (Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện) 1.500.000 6 buổi (3 ngày) 04/09/2015
2 Thực hành DDC ấn bản 23 tiếng việt 1.200.000 6 buổi (3 ngày) 26/08/2015

Đối tượng tham gia khóa học:

  • Lãnh đạo các thư viện, Bảo tàng; Cán bộ thư viện; Cán bộ bảo tàng

Địa điểm: tại Tp. Đà Nẵng (Chi tiết sẽ được thông báo cụ thể đến từng học viên)

Thủ tục đăng ký: phiếu đăng ký nộp trước ngày 22/08/2015 theo đường bưu điện hoặc tải về tại ĐÂY

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 30 Duy Tân. TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511 3629729 hoặc 0905 706 960

Email: trungtamdaotaoblue@gmail.com