Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thông báo lớp huấn luyện “kỹ năng thông tin”

Với mục tiêu cung cấp cho các cán bộ thư viện đại học, cao đẳng kiến thức về kỹ năng thông tin (Information Literacy), kỹ năng xây dựng và thực hiện các khóa huấn luyện kỹ năng thông tin cho sinh viên và học viên cao học, Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp huấn luyện với chủ đề “BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THÔNG TIN CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG”

1. Đối tượng tham gia khóa học:

 • Cán bộ thư viện các trường đại học, cao đẳng.
 • Cán bộ thư viện các Viện nghiên cứu.
2. Chương trình học:
– Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của Kỹ năng thông tin
 • TS. Nguyễn Hồng Sinh
– Thực tiễn triển khai công tác huấn luyện Kỹ năng thông tin. (Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN, Thư viện Trung tâm Tp. HCM)
 • Th.S Phan Thị Thu Nga
 • ThS. Nguyễn Vĩnh Hà
 • CN. Hoàng Thị Hồng Nhung
– Xây dựng chương trình huấn luyện Kỹ năng thông tin
 • TS. Nguyễn Hồng Sinh
– Kỹ năng thực hiện buổi huấn luyện Kỹ năng Thông tin.
 • TS. Nguyễn Hồng Sinh

Thời gian học: 3 ngày, từ 08/08/2011 đến 10/08/2011

Học phí: 300.000đ/học viên.

Chứng chỉ được nhận: Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN cấp chứng chỉ.

Thủ tục đăng ký: Đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi theo đường bưu điện hoặc điện tử
Download Phiếu đăng kýtại đây.

 Địa chỉ và điện thoại liên hệ:

 • Địa chỉ: TỔ ĐÀO TẠO, Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng, 91A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng.
 • Cô Nguyễn Vĩnh Hà,  Điện thoại: 0511 3849321 hoặc 0905 160 128
 • Email: daotao@lirc.udn.vn
Ăn, ở, đi lại: Theo qui định và chế độ của đơn vị
Học viên có nhu cầu ở khách sạn gần Trung tâm liên hệ với cô Lê Tố Hạnh; ĐT: 0905232120; Email: tohanhvn@gmail.com.