Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Tập huấn “Phát triển kiến thức thông tin ở các thư viện đại học, cao đẳng”

Với mục tiêu cung cấp cho các cán bộ thư viện đại học, cao đẳng kiến thức về kiến thức thông tin (Information Literacy- IL); Nắm được nội dung cơ bản về cách thức và chiến lược triển khai phát triển IL trong bối cảnh thư viện đại học; Xây dựng được chương trình đào tạo phát triển IL trong bối cảnh cơ quan mình và Phối hợp với giảng viên trong việc tổ chức đào tạo và phát triển các chương trình phát triển IL, Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng tổ chức Tập huấn với chủ đề “Triển khai phát triển Kiến thức thông tin ở các thư viện đại học và cao đẳng"

 1. Đối tượng tham gia khóa học:
 • Lãnh đạo các thư viện (phụ trách công tác chuyên môn)
 • Cán bộ thư viện (đảm nhiệm những công việc liên quan đến phục vụ và đào tạo người dùng tin)
 • Giảng viên có mối quan tâm
 1. Thời gian và địa điểm học:
 • Thời gian: 4 ngày (từ ngày 10/4 đến 13/04/2012)
 • Địa điểm: Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng (91A Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Đà Nẵng).
 1. Nội dung chương trình:

Ngày

Nội dung

Giảng viên phụ trách

1

Lý thuyết về kiến thức thông tin (IL)

Nghiêm Xuân Huy

2

Xác định chiến lược và lập kế hoạch triển khai

3

Thiết kế chương trình IL và tổ chức thực hiện

4

Đánh giá kết quả chương trình IL

 1. Học phí: 1.000.000đ/01 học viên (một triệu  đồng), bao gồm học phí học tập và tài liệu phục vụ học tập; không bao gồm kinh phí ăn ở đi lại.
 2. Giấy chứng nhận: Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN cấp.
 3. Kế hoạch tuyển sinh:
  • Nhận Phiếu đăng ký: trước ngày 07/04/2012 (phiếu đăng ký tải tại http://www.lirc.udn.vn)
  • Ngày khai giảng: 8g00 ngày 10/04/2012
 4. Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: TỔ ĐÀO TẠO, Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng, 91A Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0511 3849321 hoặc 0905 160 128 (Cô Nguyễn Vĩnh Hà)
 • Email: daotao@lirc.udn.vn
 • Học viên có nhu cầu ở khách sạn gần Trung tâm liên hệ điện thoại: 0905232120; Email: tohanhvn@gmail.com. (Cô Lê Tố Hạnh)

Phản hồi