Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Open Library – viễn cảnh thư viện

openLibWebsite http://www.openlibrary.org/ là website do Internet Archive xây dựng nhằm trình diễn cách một cuốn sách mà người đọc có thể đọc trên mạng.

Ngay sau khi Microsoft Network (MSN) tuyên bố gia nhập Open Content Alliance (Liên minh Thông tin mở) trong cuộc chạy đua số hóa sách và tài liệu trong thư viện với Google, Internet Archive – thành viên chủ chốt của Open Content Alliance đã tung ra khái niệm Open Library – một viễn cảnh về thư viện ảo của liên minh đầy tham vọng này.
Website http://www.openlibrary.org/ là website do Internet Archive xây dựng nhằm trình diễn cách một cuốn sách mà người đọc có thể đọc trên mạng. Viễn cảnh mà Internet Archive muốn đạt tới là khả năng truy cập miễn phí tới các kho sách quan trọng trên khắp thế giới.
Sách sẽ được số hóa và cung cấp miễn phí để người dùng đọc trên mạng qua một giao diện gần gũi và dễ sử dụng. Những cuốn sách được số hóa có thể tải về miễn phí, chia sẻ miễn phí hoặc in ra miễn phí nếu sách đó đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền. Người đọc cũng có thể phải trả một khoản phí tượng trưng cho một dịch vụ in và/hoặc đóng sách nào đó thay bạn in ra và đóng lại thành sách giúp bạn.
Tuy nhiên, tất cả các sách có trên Open Library Website đều là các sách đọc MIỄN PHÍ.