Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Lễ giới thiệu bản dịch tiếng Việt “Quy tắc biên mục Anh – Mỹ (AACR2)”

aacr_2002Ngày 20/4/2010, tại Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đã giới thiệu bản dịch tiếng Việt “Quy tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR2)”. Tham dự buổi lễ có đại diện của nhiều cơ quan thông tin – thư viện trên địa bàn thủ đô và các vùng lân cận như Thư viện quốc gia, Thư viện Hà Nội, Thư viện Bộ NN&PTNT, Thư viện Bộ Quốc phòng, Thư viện Đại học Quốc gia, Thư viện đại học RMIT, Thư viện đại học Kiến trúc… Tại buổi giới thiệu này, Cục thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã trao tặng ấn phẩm trên cho đại diện các đơn vị.

Cuốn sách được biên dịch dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban chỉ đạo liên hợp chỉnh lý AACR2-uỷ ban của: Hội thư viện Hoa kỳ, Uỷ ban biên mục Ôxtrâylia, Thư viện Anh, Uỷ ban biên mục Canda, Hội cán bộ thông tin và thư viện và Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ do tập thể các nhà thông tin thư viện thuộc Cục thông tin khoa học và công nghệ phối hợp với các cán bộ thư viện Quốc gia thực hiện.

Tại buổi lễ công bố, tiến sĩ Tạ Bá Hưng, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ nhấn mạnh: Biên mục tài liệu thư viện là một trong những hoạt động nghiệp vụ cơ bản của công tác thông tin, thư viện. Biên mục góp phần quan trọng vào việc kiểm soát thư mục không chỉ của từng thư viện mà của cả quốc gia, khu vực và toàn cầu. Tiêu chuẩn hoá biên mục luôn luôn là một yêu cầu sống còn mà mọi cơ quan thông tin – thư viện cần tuân thủ. Một trong những chuẩn cần được áp dụng trong hoạt động nghiệp vụ thư viện chính là chuẩn cho công tác biên mục…..AACR là một bộ quy tắc biên mục nổi tiếng thế giới, đã được cộng đồng thư viện Anh và Hoa kỳ hợp tác biên soạn từ năm 1967, đã được Việt ngữ lần thứ nhất do Lâm Vĩnh Thế và Phạm Thị Lệ Hương dịch vào năm 1998, nhưng mới chỉ là bản rút gọn, do vậy lần dịch thứ hai là bản đầy đủ. Chúng tôi tin rằng bản tiếng việt AACR2 đầy đủ sẽ vừa là công cụ nghiệp vụ quan trọng vừa là tài liệu tham khảo quý với người làm công tác thông tin thư viện Việt Nam.”

Nhân dip này Cục thông tin Khoa học và công nghệ cũng phối hợp với Thư viện Quốc gia tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của các đơn vị về tham dự.

Hoàng Hương