Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Lạc Việt xây dựng thư viện online

4-9-2009_2009.09.04.tv2Công ty Lạc Việt vừa hoàn thành cơ bản dự án Nhà sách điện tử mang tên Sách Việt. Đại diện Lạc Việt khẳng định, tác quyền họ trả cho các nhà văn để số hóa tác phẩm sẽ cao hơn mức giá mà Google vừa đưa ra.

Các phiên bản sách điện tử của Sách Việt đều có bản quyền và nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp phép xuất bản. Ông Hà Thân – Tổng giám đốc Lạc Việt – cho biết: “Lạc Việt cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chế độ trả nhuận bút cho các tác giả theo quy định của nhà nước thông qua các hợp đồng kinh tế với giám đốc các nhà xuất bản, các đơn vị đại diện sở hữu quyền cũng như các tác giả”.

Ngày 29/7, Lạc Việt đã ký hợp đồng tác quyền với Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC) để số hóa, phổ biến đợt một 3.000 đầu sách.

Hiện tại, khoảng 200 đầu sách đã được số hóa. Khi được hỏi về mức giá tác quyền Lạc Việt trả cho các tác giả, ông Hà Thân cho biết: “Mức giá 60 USD cho lần số hóa đầu tiên và 63% doanh thu từ việc khai thác tác quyền tác phẩm mà Google đề nghị trả cho nhà văn Việt Nam trong vụ Thỏa thuận vừa rồi là quá thấp. Chúng tôi cam kết, các tác giả Việt Nam được Sách Việt mua tác quyền sẽ được trả cao hơn như thế nhiều”. Khoảng một tháng nữa, nhà sách điện tử Sách Việt sẽ được đưa vào hoạt động.

Nguồn trích: VnExpress.net