Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Chương trình huấn luyện triển khai phát triển năng lực thông tin cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng và học viện

Song song với việc xây dựng nguồn lực thông tin (nguồn tin, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực …) thì việc hỗ trợ và đào tạo người dùng tin là một yếu tố đặc biệt quan trọng để tăng cường tính hiệu quả của các dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu đào tạo. Trong thời đại số hóa và xã hội mạng như hiện nay, việc phát triển năng lực thông tin (information literacy) cho các cá nhân trong mỗi bối cảnh cộng đồng lại càng trở nên quan trọng. Việc phân tích mối quan hệ khăng khít giữa việc phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin và vấn đề phát triển nguồn lực thông tin ở các cơ quan thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu đào tạo, qua đó đề xuất những hướng triển khai phát triển năng lực thông tin dựa trên đặc thù của cộng đồng người dùng tin và thực trạng nguồn lực thông tin của mỗi cơ quan thông tin thư viện.

            Chính vì vậy, vào các ngày 10 tháng 4 đến 13 tháng 4 năm 2012 tại Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng đã tiến hành khóa huấn luyện về chủ đề: “Triển khai phát triển IL ở các thư viện đại học, cao đẳng và học viện”

            Thành phần tham dự khóa huấn luyện bao gồm các lãnh đạo của các Trung tâm TT-TV của các Trường CĐSP TT Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Đại học Kinh tế Huế, ĐHSP Huế, Đại học Đà Lạt, Đại học Quy Nhơn, Đại học Y Hải Phòng, Đại học Luật Hà Nội, Đại học FPT- Polytechnic Đà Nẵng, CĐ CNTT Việt Hàn Đà Nẵng, Học viện BC và TT, Đại học Hà Nội, CĐ Thương Mại Đà Nẵng, Đại học Phạm Văn Đồng, Trung tâm Học liệu ĐH Đà Nẵng, Viện Y Học TW…

            Các nội dung tập huấn được Giảng viên Nghiêm Xuân Huy – Trường ĐH Khoa Học Xã hội – Nhân Văn, ĐHQG Hà Nội thực hiện.

            Nội dung của đợt huấn luyện được thiết kế theo các môđun, bao gồm:

  1. Lý thuyết về kiến thức thông tin: Khái niệm, vai trò của CBTV trong phát triển kiến thức thông tin, các tiêu chuẩn về kiến thức thông tin, vấn đề phát triển kiến thức thông tin tại Việt Nam.
  2. Phát triển IL trong các trường ĐH, CĐ, Học viện: Bao gồm đặc điểm người dùng tin, vai trò của kiến thức thông tin, tiêu chuẩn về kiến thức thông tin đối với người dùng tin.
  3. Xác định chiến lược và lập kế hoạch triển khai

3a. Xác định chiên lược triển khai: Chiến lược tổng thể, chiến lược quản lý, chiến lược thực hiện

3b. Lập kế hoạch triển khai: Các bước chuẩn bị, viết kế hoạch, đánh giá – duy trì và xúc tiến thực hiện kế hoạch.

  1. Thiết kế chương trình IL và tổ chức thực hiện: Xác định đối tượng được áp dụng chương trình kiến thức thông tin, xác định nội dung của khóa học, xác định mục tiêu khóa học, xác định phương thức đào tạo, xây dựng đề cương chương trình
  2. Tổ chức thực hiện: Xác định cơ chế phối hợp với các bên liên quan, đảm bảo cơ sở hạ tầng, đảm bảo tiến độ thực hiện.
  3. Đánh giá kết quả chương trình IL: Các hình thức đánh giá, đánh giá khóa học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đánh giá việc giảng dạy của người thực hiện…
  4. Tổng kết khóa học

Phương pháp học tập: học tập theo nhóm, tiến hành thảo luận, đưa ra các sản phẩm cho từng mô đun học tập.

Khóa huấn luyện đã đem lại nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực cho cán bộ thư viện của các trung tâm TT-TV các trường Đại học, Cao đẳng và  Học viện trong việc xây dựng, triển khai và phát triển hoạt động đào tạo, tập huấn về kiến thức thông tin cho giảng viên và sinh viên của mình trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra ban tổ chức lớp học cũng đã dành thời gian cho đại diện của tailieu.vn  báo cáo về giải pháp xây dựng thư viện số cho hệ thống thư viện các trường ĐH, CĐ.

Giảng viên và sinh viên có thể tiếp cận với lĩnh vực kiến thức thông tin qua website chuyên đề về IL: http://infolit.vietnamlib.net để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong môi trường đào tạo theo học chế tín chỉ.

Sau đợt tập huấn, chúng tôi sẽ phối hợp Trung tâm Liên kết đào tạo và hỗ trợ sinh viên biên soạn chương trình tập huấn về bồi dưỡng kiến thức thông tin, trình Hội đồng khoa học và đào tạo nhà trường phê duyệt, để tiến hành triển khai trong thời gian sắp đến.

               Huế, ngày 13 tháng 4 năm 2012

              Hứa Văn Thành

(Giảng viên, Phụ trách Trung tâm KLF, Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế)

Phản hồi

  1. Giảng viên Nghiêm Xuân Huy – Trường ĐH Khoa Học Xã hội – Nhân Văn ===>> sao không phải là tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy :))