Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thư mời tham gia thành viên Hiệp hội thông tin học Châu Á – Thái Bình Dương CiSAP

it networkKính gửi các khoa đào tạo thông tin, các nhà quản lý và nhân viên của khoa,

Như các bạn biết, lĩnh vực thông tin học đang thanh đổi rất nhanh chóng trong khi các giới hạn của ngành thông tin học truyền thống ngày càng bị phá vỡ, làm tăng tính đa ngành của chương trình nghiên cứu và đào tạo thông tin. Các khoa đào tạo thông tin (Information Schools: iSchools) mang một khái niệm cơ bản và trở thành phong trào ngày càng phát triển để định hình và thúc đẩy cách tiếp cận đa ngành khi nghiên cứu về thông tin. Các khoa đào tạo thông tin học đã xuất phát với nhiều hướng khác nhau từ nhiều nguồn gốc ngành khác nhau, chủ yếu từ: Thông Tin Thư Vin, Công Ngh Thông Tin và Máy Tính, Phương Tin và Truyn Thông, Lưu Tr và Gìn Gi Biu Ghi, Qun Tr Kinh Doanh.

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức trong việc phát triển ngành đào tạo thông tin để trang bị cho các chuyên gia thông tin các khả năng phù hợp để hỗ trợ xã hội thông tin bởi vì sự đa dạng văn hóa, ngôn ngữ, môi trường chính trị xã hội và trình độ phát triển kinh tế. Trong vùng Châu Á – Thái Bình Dương hiện đang có nhu cầu đối thoại, chia sẻ nguồn lực và cộng tác giữa các khoa đào tạo thông tin để xây dựng các cộng đồng thông tin (iCommunities) và đào tạo một thế hệ các chuyên gia thông tin mới để đáp ứng yêu cầu của vùng, và để cho các cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương xây dựng các môi trường thông tin hiệu quả.

Hiệp hội thông tin học Châu Á –  Thái Bình Dương CiSAP (Consortium of iSchools in the Asia-Pacific) là một tổ chức tự nguyện được thành lập năm 2008, hiện có 24 khoa đào tạo thông tin từ 11 quốc gia trong khu vực Châu Á –  Thái Bình Dương. Là một tổ chức tự nguyện nên không thu phí thành viên. Hiệp hội được vận hành bởi sự đóng góp học thuật tự nguyện  từ các thành viên của các khoa thông tin này. Nguyên tắc chỉ đạo của CiSAP, xem từ website (http://www.cisap.asia), là sự đóng góp cho sự ổn định và giàu mạnh của xã hội thông tin bằng cách:

  • Cung cấp khía cạnh liên ngành về thông tin
  • Bao quát tính đa dạng cộng đồng và văn hóa xuyên suốt Châu Á –  Thái Bình Dương
  • Thúc đẩy sự tiến bộ trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai thông qua hợp tác giữa các khoa thông tin
  • Nhận biết tầm quan trọng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin cho nền kinh tế tri thức đang phát triển
  • Cộng tác giữa các hiệp hội chuyên gia phù hợp để hỗ trợ ý tưởng, giá trị và kỹ năng cho các sinh viên tốt nghiệp
  • Thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp

Chúng tôi xin chào mừng các thành viên mới ra nhập cộng đồng CiSAP. Chúng tôi thường tổ chức các hội thảo và hội nghị để thúc đẩy nghiên cứu và hợp tác học thuật giữa các thành viên. Các chi tiết về hoạt động và tham gia hội viên xin xem thêm tại   (http://www.cisap.asia).

Mọi câu hỏi về tham gia hội viên CiSAP hay các tiêu chí trở thành hội viên xin liên hệ Chủ tịch CiSAP, Giáo sư Shigeo Sugimoto: sugimoto@slis.tsukuba.ac.jp

Xin cảm ơn,

Trân trọng,

Nhóm Quản Trị CiSAP

Xem bản tiếng Anh tại đây: CiSAP invitation

Người dịch: ThS. Nguyễn Hoàng Sơn: Email: n_hoangson@yahoo.com

(1) Cộng tác viên cho CiSAP 2011 – 2012,

(2) Nghiên Cứu Sinh  ngành Quản trị Thông tin – Tri thức, Đại học Công nghệ Sydney,

(3) Giảng viên khoa Thông tin – Thư viện, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.