Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Giải thưởng nghiên cứu dành cho sinh viên ngành thông tin và thư viện của IFLA năm 2010

ifla

Liên hiệp Quốc tế các tổ chức và cơ quan thư viện (IFLA) giới thiệu chương trình “Giải thưởng nghiên cứu dành cho sinh viên ngành thông tin và thư viện năm 2010”, do Hội đồng Giáo dục và Đào tạo IFLA chủ trì.

Mục tiêu của giải thưởng là:

– Khuyến khích sinh viên ngành thông tin và thư viện (gọi tắt là sinh viên TTTV) gửi bài viết về các chủ đề tại Hội nghị quốc tế IFLA 2010

– Tôn vinh những bài viết xuất sắc nhất của sinh viên TTTV tại Hội nghị IFLA thường niên.

– 05 sinh viên TTTV sẽ có cơ hội được tham gia một Hội nghị IFLA

– Trao cho sinh viên TTTV cơ hội để hiểu thêm về các hoạt động của IFLA

– Chuẩn bị và khuyến khích thế hệ làm TTTV mới tham gia vào các hoạt động của IFLA

Nhóm đối tượng được hướng tới là sinh viên TTTV từ khắp nơi trên thế giới, những người đang theo học khóa học chuyên môn TTTV đầu tiên (cử nhân/sau đại học). Nghiên cứu sinh không được tham gia giải thưởng này.

Tất cả các Hội đồng của IFLA đều được yêu cầu chấp thuận các bài viết gửi về của sinh viên. Các bài viết được chấp thuận sẽ được trình bày tại các hội đồng tương ứng, hoặc nếu phù hợp, sẽ được trình bày tại Phiên họp mở rộng (Open Session)

Những thời điểm cần lưu ý:

Hạn nộp bài toàn văn: 24/4/2010.

Thông báo kết quả: chậm nhất là 1/5/2010.

Quy định tham gia và cách thức gửi bài xin xem thêm tại đây: http://www.ifla.org/en/set/student-paper-award-2010

Nghiêm Huy (theo http://www.ifla.org/)

IFLA Library and Information Science (LIS) Student Paper Award 2010 ”

coordinated by the IFLA Section Education and Training Standing Committee
(SET SC), sponsored by “Service for Libraries – ekz” <http://www.ekz.de/>.

The target group is LIS students from all over the world, who are enrolled
in a course of study for the “first professional qualification” (e.g.
bachelor/graduate diploma/master) in the country of study. All IFLA
Sections are requested to open their Call for Papers to students. Accepted
student papers will be presented either in the relevant Section’s
conference session or, if appropriate, in the SET Open Session.

The award for the first place winner of the IFLA LIS Student Paper Award
2010 includes: Current IFLA Congress registration fee plus grant for
economy airfare and economical lodging, up to 2600 €, 1 year’s free IFLA
membership, and publication of the paper in the IFLA Journal. Second and
third place finalists will receive a certificate.

Please see more information at
http://www.ifla.org/en/set/student-paper-award-2010