Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Quote of the day- Tính năng mới trong Koha 3.10

Koha quote of the day

Đây là tính năng mới trong phiên bản Koha 3.10. Để kích hoạt, các bạn vào System preferences, tìm kiếm “QuoteOfTheDay” và chọn enable. Công cụ này sẽ cho phép bạn thêm và chỉnh sửa các “danh ngôn trong ngày” để hiển thị trên OPAC. Về chi tiết tính năng mới này, các bạn vào  Tools › Quote Editor

Để thêm một trích dẫn nhấn vào nút “Add quote” trong thanh công cụ và một mục trống sẽ được thêm vào cuối danh sách. Cả hai phần ‘Source’ và ‘Text’ lĩnh vực phải được điền đầy đủ (tên tác giả và nội dung danh ngôn). Tương tự, bạn sẽ dễ dàng chỉnh sửa hay xóa một danh ngôn nào đó.

Nếu bạn muốn, bạn có thể nhập vào một loạt các danh ngôn từ một tập tin CSV. Tập tin của bạn phải có hai cột trong các hình thức: “nguồn”, “văn bản”,  không có dòng tiêu đề (bạn có thể dùng file excel cũng được).

Khi lưu lại như trên, danh ngôn sẽ hiển thị random trên trang chủ. Nếu bạn muốn hiển thị chỉ một danh ngôn, bạn có thể xóa những danh ngôn khác, chỉ để lại 1 danh ngôn duy nhất.

Sau khi nhìn  tính năng ngày trong Koha 3.10, tôi không thích cách trình bày của nó- ý tôi là kiểu CSS của nó chưa thật sự đẹp. vì vậy, tôi tạo một CSS cơ bản cho những bạn muốn một chút thẩm mĩ cho trang thư viện của bạn. Vui lòng điều chỉnh cho nhu cầu của bạn.

CSS cho khung bao quanh:

#daily-quote {
background-color: #cdf1f7;
border: 2px solid #176093;
border-radius: 15px 15px 15px 15px;
margin: 0 120px 10px;
text-align: center;
width: 600px;
}

CSS cho màu chữ trong khung:

#daily-quote-text{
color: black;
}

CSS cho tên tác giả:

#daily-quote-source {
color: red;

font-size:120%;
}

Cuối cùng bạn chỉ việc nhập đoạn mã trên vào trong phần OPACUserCSS trong trang koha-admin của bạn của bạn. Sau đây là thành quả:

http://library1.dreamlib.vn/ 

Chúc các bạn sử dụng thêm một tính năng hữu ích nữa cho Koha.

Admin

Nguyễn Quốc Uy