Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Gian nan nhập sách best seller

(TNTT&GT) Gần đây, việc những cuốn sách best seller quốc tế nhanh chóng có mặt tại thị trường VN khiến dân “ghiền” sách trong nước rất thỏa mãn vì không bị “tụt hậu” so với thế giới. Nhưng để làm được điều này, các đơn vị xuất bản cũng gặp không ít gian nan trên con đường đưa sách best seller về VN…

Gian nan nhập sách best seller

(TNTT&GT) Gần đây, việc những cuốn sách best seller quốc tế nhanh chóng có mặt tại thị trường VN khiến dân “ghiền” sách trong nước rất thỏa mãn vì không bị “tụt hậu” so với thế giới. Nhưng để làm được điều này, các đơn vị xuất bản cũng gặp không ít gian nan trên con đường đưa sách best seller về VN…

Đọc tiếp: Chuyên mục của nghiemhuy: Điểm sách – BAOMOI.COM