Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Sau ‘Sex and the City’ sẽ là…?

(2Sao) – Ai bảo Candace Bushnell chỉ viết được ‘Sex and the City’.

Đọc tiếp: Truyện – Sách – RSS Feed