Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Ý hướng tính văn chương

Đây gần như cuốn sách đầu tiên tôi bắt tay vào văn học (chính xác nó là cuốn thứ ba, sau cuốn tiểu thuyết đầu tay, tập truyện ngắn, rồi đến nó – một đại lộ đích thực của tôi). Đây là một chuyên luận triết – văn của tôi. Nó dẫn dắt bạn đọc cuộc hành trình dài từ bản thể, nguyên lý sáng tạo, đến chân lý, rồi Thượng Đế, rồi siêu hình học, sứ mệnh văn chương, không gian và thời gian, lịch sử, rồi chữ nghĩa…

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức