Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Việt Nam khai quốc: Sĩ Nhiếp (chương 2, phần 3)

Sĩ Nhiếp được giữ một địa vị danh dự trong hàng ngũ anh hùng của dân tộc Việt Nam. Sự thành công của ông không được thấy nhiều qua những điều ông làm, mà qua những điều ông không làm. Ông không đi ngược lại nhân sinh quan của người bản xứ. Ông không thi hành những đường lối cai trị nào có tính cách ngoại lai đối với họ; ông không bòn rút, vơ vét của cải của họ bỏ vào túi riêng. Ông đã để cho lối sống địa phương được phát triển nảy nở.

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức