Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Giới thiệu sách: Tốc độ của niềm tin

Là một cuốn sách khai phá và làm thay đổi nhận thức, Tốc độ của Niềm tin thách thức giả định lâu nay của chúng ta cho rằng niềm tin chỉ là một đức hạnh xã hội mềm yếu, dễ vỡ và thay vào đó chứng minh rằng niềm tin là một động lực kinh tế, có sức mạnh vật chất…

Giới thiệu sách: Tốc độ của niềm tin

Là một cuốn sách khai phá và làm thay đổi nhận thức, Tốc độ của Niềm tin thách thức giả định lâu nay của chúng ta cho rằng niềm tin chỉ là một đức hạnh xã hội mềm yếu, dễ vỡ và thay vào đó chứng minh rằng niềm tin là một động lực kinh tế, có sức mạnh vật chất…

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức

Giới thiệu sách: Tốc độ của niềm tin

Là một cuốn sách khai phá và làm thay đổi nhận thức, Tốc độ của Niềm tin thách thức giả định lâu nay của chúng ta cho rằng niềm tin chỉ là một đức hạnh xã hội mềm yếu, dễ vỡ và thay vào đó chứng minh rằng niềm tin là một động lực kinh tế, có sức mạnh vật chất…

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức