Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Giới thiệu sách: Nền Dân Trị Mỹ

Nền dân trị hứa hẹn được những gì cho tương lai là tuỳ thuộc vào yếu tố quyết định: tinh thần trách nhiệm của các công dân đối với cộng đồng. Từ đó, ông đặt ra hàng loạt vấn đề còn nóng bỏng tính thời sự:
– Nên mạnh dạn thực hiện nền dân trị đến đâu?
– Làm thế nào để hợp nhất sự tham gia của toàn dân với thể chế chính trị đại diện?

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức