Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Giới thiệu sách: Con người và phát triển con người

Khoa học về con người ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, tìm hiểu với hệ vấn đề phức hợp: con người từ đâu tới, con người đi đâu và về đâu, các tổ chức xã hội của con người, các mối quan hệ cá nhân – xã hội, quan hệ con người – văn hoá, quan hệ con người – môi sinh, các hoạt động sống, bản chất của con người, tính toàn vẹn sinh vật – lịch sử – xã hội của con người, nguồn lực con người, vấn đề nhân cách và sự phát triển con người bền vững, toàn diện, v.v..

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức