Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Dòng chảy đục trong

Con ơi, cu Nghinh ơi, thế giới này đầy rẫy những người như bác Bảy của cháu, những kẻ cơ hội, những người dùng quá khứ hào hùng của người khác làm phương tiện đi lên. Trên dòng chảy của cuộc đời này lều bều đầy loại rơm rác đó… Cháu ơi, lịch sử một dân tộc cũng như dòng nước chảy, lúc lờ đờ, lúc sục sôi nhưng bản chất của nước là cùng với thời gian sẽ tự làm sạch mình…

Đọc tiếp: Điểm sách hay :: ChúngTa.com – Chia sẻ & xây dựng toà nhà tri thức