Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hội thảo khoa học: “Thông tin khoa học và Công nghệ ngày nay”

 Anh_Den_Hung

Vừa qua, Hội thông tin tư liệu khoa học và công nghệ Quốc gia (VASTID) phối hợp với khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức hội thảo khoa học mang tên: “ Thông tin Khoa học và Công nghệ ngày nay” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ trong hai ngày 17-18/12/2009.
Chủ  trì hội thảo là PSG-TS Trần Thị Qúy (Chủ nhiệm Khoa Thông tin Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), TS. Nguyễn Văn Khanh  (Chủ tịch Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia) và ông Phạm Văn Vu (Phó chủ tịch kiêm tổng thư ky’ Hội Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Tham dự Hội thảo còn các chuyên gia đầu ngành như TS Lê Trọng Hiển, TS Nguyễn Thu Thảo, TS Nguyễn Thị Đông và nhiều cán bộ, giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin-thư viện.

Hội thảo cũng đã thu hút 39 bài tham luận, các tham luận được chia làm 5 nhóm chính:

  1. Thông tin học trong hệ thống tri thức nhân loại và các tiếp cận nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam (Lịch sử hình thành; Khái niệm; Đối tượng nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu và Quan hệ của Thông tin học với các khoa học khác…).
  2. Vị trí và vai trò của thông tin KH&CN trong xã hội thông tin/ nền kinh tế tri thức.
  3. Sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động thông tin KH&CN (các chủ trương và chính sách);
  4. Hiện trạng tổ chức hoạt động thông tin KH&CN trên thế giới và ở Việt Nam: Nhu cầu thông tin KH&CN trong phát triển kinh tế-xã hội, Các nguồn lực (Nhân lực, Vật lực, Tài lực và Nguồn tin); Các hệ thống (tổ chức) thông tin KH&CN; Các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN
  5. Hiện trạng và Phương hướng tổ chức nghiên cứu thông tin học và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hoạt động thông tin KH&CN trên thế giới và ở Việt Nam.

Nhìn chung các tham luận đã nêu bật được những vấn  đề nổi bật của ngành, đề xuất nhiều ý kiến xác đáng để củng cố hệ thống thông tin khoa học, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, các tham luận cũng gợi mở nhiều đề xuất để phát triển ngành thông tin học trong thời gian tới.

Vietnamlib xin được giới thiệu những bài tham luận tại hội thảo:

 

STT Bài viết Tác giả
  1.  
Vấn đề xử  lý thông tin trong các cơ quan thông tin khoa học và  công nghệ Việt Nam hiện nay Nguyễn Thị Đào
Ngành thông tin học và  đào tạo nguồn nhân lực thông tin Từ Điển
Nhân lực thông tin –  thư viện trong xã hội thông tin và xã hội tri thức Nguyễn Thị Đông:
Sự chỉ đạo của Đảng và nhà nước đối với hoạt  động thông tin khoa học công nghệ Bùi Xuân Đức
Nhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại Viện Kinh tế và chính trị thế  giới Nguyễn Thị Kim Dung
Vai trò của cán bộ  thông tin thư viện trong hệ thống thông tin tựa web Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong xã hội thông tin Nguyễn Tiến Hiển
Nhóm ADHOC – giải pháp triển khai nhanh nghị định 115 vào hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Lê Trọng Hiển
Ngành công nghiệp thông tin trong quá khứ, hiện tại và tương lai Đồng Đức Hùng
Đào tạo đại học quản trị thông tin tại Việt Nam Nguyễn Hữu Hùng
Thông tin sáng chế  phục vụ các đề tài nghiên cứu, phát triển công nghệ Nguyễn Tuấn Hưng
Sự phát triển của web ảnh hưởng đến các sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện trường đại học Hoàng Thị Thu Hương
Thông tin khoa học giáo dục trong thế kỷ 21 Vương Thanh Hương
Vài suy nghĩ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay Trần Hữu Huỳnh
Vai trò của thông tin và công nghiệp nội dung trong xã hội thông tin Nguyễn Tuấn Khoa
Một số vấn  đề về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong tình hình mới Cao Minh Kiểm
Thực trạng công tác  đào tạo và nghiên cứu về thông tin học tại trường đại học Văn hóa Hà Nội Vũ Dương Thúy Ngà
Một số vấn  đề xung quanh việc bổ sung tài liệu hiện nay Nguyễn Viết Nghĩa
Mối quan hệ giữa thông tin học và thư viện Vũ Văn Nhật
Thông tin tiêu chuẩn  đo lường chất lượng trong cơ chế thị trường Đỗ Thị Tường Oanh
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thông tin thư viện: Hiện trạng và định hướng phát triển Phan Huy Quế
Tiếp cận thông tin học từ góc độ phương pháp luận của phân loại khoa học Trần Thị Quý
Thông tin khoa học và  công nghệ địa phương – những vấn đề cần bàn luận Phạm Ngọc Sinh
Khái niệm và nội hàm thông tin học qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn Vũ Văn Sơn
Nhìn lại quá trình đổi mới nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngành thông tin thư viện ở khoa Thư viện – thông tin, Trường Đại học Văn hóa Hà nội Đoàn Phan Tân
Thử phác thảo quá  trình hình thành và phát triển của thông tin học Đoàn Phan Tân
Nhìn lại nhiệm vụ  của thông tin học và nội dung đào tạo –  nghiên cứu về thông tin học tại Việt Nam Nguyễn Thu Thảo
Trang tin điện tử  của thư viện đại học Việt Nam phục vụ  nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học Bùi Loan Thùy
Marketing – mix với hoạt  động thông tin Bùi Thanh Thủy
Bài góp ý tại hội thảo “Thông tin khoa học và công nghệ  ngày nay” Lê Tiến
Bàn về vai trò  thông tin trong sản xuất kinh doanh Trần Kim Tiến
Nguồn tin khoa học và  công nghệ trong các công trình nghiên cứu khoa học tại trường đại học ở Việt Nam Phạm Tiến Toàn
Giới thiệu hệ thống thông tin của Liên hiệp hội Việt Nam Hoàng Quốc Trị
Về vấn đề quản lý, khai thác nguồn tin khoa học nội sinh Trần Mạnh Tuấn
Đào tạo cán bộ thông tin khoa học và công nghệ, nhu cầu thiết yếu để Việt Nam hội nhập Đào Thị Uyên
Một số nét về  hoạt động sở hữu trí tuệ trong các trường đại học Trình Khánh Vân
Sản phẩm và dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, yếu tố không thể thiếu trong hoạt động thông tin khoa học Trần Thị Thanh Vân
Hệ thống thông tin Quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện  đại hóa đất nước Phạm Văn Vu
Nghề thông tin ngày nay

Phạm Văn Vu