Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hội thảo IFLA “Văn hóa đọc và sách trong kỷ nguyên số”

ifla

Với sự hợp tác của Hội chợ sách Frankfurt, IFLA, Hiệp hội các tổ chức về Bản quyền (IFRRO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Hiệp hội các Nhà xuất bản thế giới (IPA), và Hội đồng tác gia châu Âu (EWC) đã tổ chức Hội thảo về “Văn hóa đọc và sách trong kỷ nguyên số” vào ngày 13/11/2009.

Toàn bộ các bài trình bầy được IFLA công bố miễn phí tại địa chỉ:

http://www.ifla.org/en/news/ifla-at-the-frankfurt-bookfair-october-2009

Sự kiện này là một hoạt động có giá trị trong việc hợp tác giữa các nhà tổ chức, với những thảo luận sôi nổi về các khung pháp lý, tác quyền, công nghệ mới và các biện pháp bảo vệ công nghệ, số hóa và vấn đề xúc tiến văn hóa đọc cũng như việc khai thác tri thức. IFLA mong muốn giải quyết những vấn đề quan trọng trên thông qua một hội thảo tương tự cùng các đối tác ở các khu vực khác trên thế giới trong năm 2010.

Nghiêm Xuân Huy (lược dịch từ bản tin IFLA)