Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Tuyển nhân viên thư viện – làm việc tại RMIT cơ sở Hà Nội

Mô tả công việc:
– Làm việc bán thời gian, ba buổi tối trong tuần và một ngày cuối tuần (20 giờ/ tuần)
– Thời gian nhận hồ sơ: 3/09/2009 – 17/09/2009
– Mức lương: AO1
– Nơi làm việc: Thư viện Trường RMIT cơ sở Hà Nội
– Công việc chính: Phục vụ các dịch vụ lưu thông như mượn trả tài liệu, hỗ trợ bạn đọc các dịch vụ in ấn, photo…và quản lý hành chính theo ca làm việc. Vị trí này có thể được chuyển lên làm toàn thời gian (40 giờ/tuần).
Hồ sơ xin gửi về: employment@rmit.edu.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bấm vào đây: http://www.rmit.edu.vn/94_1071_ENG_HTML.htm