Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hà Nội thông báo tuyển Thư viện viên làm việc tại Trường năm 2012

 

 

 

 

 

I. CHỈ TIÊU, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG

- Ngạch thư viện viên (mã số ngạch 17.170): 02 chỉ tiêu; 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN  

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 29/KH-ĐTCB ngày 18/9/2012 của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Đính kèm).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 22/11/2012 đến 17h00 ngày 14/12/2012:

- Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30

- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h00

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Phòng Tổ chức Hành chính, số phòng: 107, tầng 1 nhà H1. 

3. Thời gian hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi:

- Thời gian hướng dẫn ôn tập: 2 ngày ( 22 và 23/12/2012) Bắt đầu từ 8h30.

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 5/1/2013 đến ngày 13/1/2013 

IV. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Thí sinh dự tuyển nộp phí theo quy định là 260.000 đồng/thí sinh dự tuyển (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).   

Điện thoại liên hệ: 043.8532432  gặp Đ/c Đỗ Thị Thúy –  043.8531010  gặp Đ/c Nguyễn Xuân Thụ.

Thông tin chi tiết xem tại website: http://dtcblehongphong.hanoi.gov.vn/tabid/87/post/32/THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-NAM-2012.aspx