Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2012

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chuyên ngành: Thông tin – Thư viện

– Số lượng: 02

2. Phát hành và tiếp nhận hồ sơ

– Từ ngày 31/01/2013 đến ngày 02/3/2013.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

– Đ/c: Thị trấn Thường Tín – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội.

3. Thời gian thi:

* Ngày 17/3/2013:

Sáng:

+ 7h 30: Khai mạc kỳ thi.

+ 8h00 đến 10h00: Thi viết bài thi kiến thức chung (Thời gian làm bài: 120 phút)

+ 10h30 đến 11h00: Thi trắc nghiệm ngoại ngữ (Thời gian làm bài: 30 phút)

Chiều:

+ Từ 13h30 đến 15h30: Thi viết bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (Thời gian làm bài: 120 phút).

+ Từ 16h00 đến 16h30: Thi trắc nghiệm Tin học (Thời gian làm bài: 30 phút).

* Ngày 18/3/2013:

8h00: Thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (Thời gian: 30 phút)

4. Địa điểm thi:

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Đ/c: Thị trấn Thường Tín – Huyện Thường Tín – Thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.cdsphthn.edu.vn