Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao tuyển dụng viên chức

Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển và thi tuyển, tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 77, trong đó:

54 chỉ tiêu giảng viên, mã ngạch 15.111;  12 chỉ tiêu chuyên viên, mã ngạch 01.003;  03 chỉ tiêu kế toán viên, mã ngạch 06.031;  04 chỉ tiêu kỹ sư, mã ngạch 13.095;  04 chỉ tiêu thư viện viên, mã ngạch 17.141

– Xét tuyển không qua thi tuyển:

+ Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, có chuyên môn đào tạo đúng ngành, nghề cần tuyển.

+ Nếu số người dự xét tuyển không qua thi nhiều hơn chỉ tiêu tuyển dụng thì người trung tuyển là người có thứ tự ưu tiên: trình độ đào tạo cao hơn, điểm trung bình chung tích lũy hoặc điểm trung bình chung học tập toàn khóa (cùng trình độ) cao hơn.

Sau khi xét tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng sẽ tổ chức thi tuyển.

– Dự kiến thời gian tổ chức thi: quý I năm 2013.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.sonoivu.hanoi.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/740/1558/aticle/13584