Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thư viện Tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức 2013

I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG: 05 chỉ tiêu
1. Vị trí Nghiệp vụ thư viện và phục vụ người đọc: 3 chỉ tiêu.
2. Vị trí Thông tin – Tuyên truyền: 1 chỉ tiêu.
3. Vị trí Công nghệ thông tin: 1 chỉ tiêu.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển viên chức vào Thư viện tỉnh Đồng Tháp:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
2. Điều kiện văn bằng chứng chỉ
– Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy và đạt hạng khá trở lên, đúng chuyên ngành: Thư viện – Thông tin, Công nghệ thông tin, Ngữ văn và ngoại ngữ.
– Có văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên; văn bằng, chứng chỉ tin học trình độ A.
3. Hồ sơ dự tuyển
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức được bỏ trong bì hồ sơ, có thống kê đầy đủ danh mục tài liệu. Hồ sơ gồm:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định đính kèm theo thông báo này; (tải mẫu đơn tại đây)
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy xác nhận hạnh kiểm của địa phương nơi cư trú;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– Hai ảnh 4cm x 6cm; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN
1. Môn kiến thức chung
– Hình thức thi: thi viết.
– Thời gian thi: 120 phút.
– Nội dung thi: Luật Viên chức; Pháp lệnh Thư viện; kiến thức pháp luật về nghề thư viện.
2. Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành
2.1. Đối với vị trí Nghiệp vụ thư viện và phục vụ người đọc
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm và thực hành trên giấy.
– Thời gian thi: 180 phút
– Nội dung thi: kiến thức nghiệp vụ thư viện và phục vụ người đọc; thực hành phân loại, định từ khóa và tóm tắt thông tin tài liệu.
2.2. Đối với vị trí Thông tin tuyên truyền:
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm và thực hành
– Thời gian thi: 180 phút
– Nội dung thi: kiến thức về nghiệp vụ Thông tin – tuyên truyền giới thiệu sách.
2.3. Đối với vị trí công nghệ thông tin:
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm và thực hành trên máy tính
– Thời gian thi: 180 phút
– Nội dung thi: kiến thức công nghệ thông tin về thiết kế websites, về kỹ thuật đồ họa, xử lý ảnh…
Người dự tuyển vị trí Công nghệ thông tin mang theo máy laptop có cài sẵn phần mềm đồ họa thông dụng (Autocad, CorelDraw, Photoshop…) và bộ công cụ hỗ trợ lập trình Visua Studio 2005 (hoặc 2008, 2010)
3. Môn Ngoại ngữ
– Hình thức thi: thi viết.
– Thời gian thi: 60 phút
– Nội dung thi: tiếng Anh trình độ B.
4. Môn Tin học
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm
– Thời gian thi: 30 phút
– Nội dung thi: Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word) và kiến thức sử dụng Internet căn bản.
5. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học
Ứng viên dự tuyển viên chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển viên chức trong các trường hợp như sau:
– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu: có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ, thuộc 1 trong 5 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, thuộc 1 trong 5 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc);
– Miễn thi môn tin học trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Cách tính điểm
– Mỗi môn thi được chấm theo thang điểm 100
– Điểm môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành là tổng điểm của bài thi viết hoặc trắc nghiệm và bài thi thực hành; (bài thi viết hoặc trắc nghiêm hệ số 01, bài thi thực hành hệ số 02)
– Kết quả thi là tổng số điểm của môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau:
Tổng số điểm = Điểm môn kiến thức chung (hệ số 01) + Điểm môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (bài thi viết hoặc trắc nghiệm nhân hệ số 01, bài thi thực hành nhân hệ số 02).
Kết quả môn ngoại ngữ và môn tin học là điểm điều kiện, không tính vào tổng số điểm thi.
2. Cách xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải đạt các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí đăng ký dự tuyển, phải tham gia đủ các bài thi và mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí tuyển dụng.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có số điểm môn Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm bài thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Thư viện Tỉnh quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định nêu trên thì Giám đốc Thư viện Tỉnh trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
Khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, nếu phát hiện thấy văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan không hợp pháp hoặc khai man trong hồ sơ dự tuyển thì kết quả trúng tuyển bị huỷ bỏ.
Kết quả thi tuyển của thí sinh không được bảo lưu cho các kỳ thi tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐIẠ ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian: Từ 24/7/2013 đến ngày 21/8/2013 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần trừ thứ Bảy và Chủ nhật).
* Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đã có đủ giấy tờ theo quy định tại mục II của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không trúng tuyển
2. Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư viện tỉnh Đồng Tháp.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:
1. Thời gian: 24/08/2013 – 25/08/2013.
2. Địa điểm: Phòng Đọc – Thư viện tỉnh Đồng Tháp.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Thư viện tỉnh Đồng Tháp – số 23, Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. ĐT: (0673) 871.588 – 3851278./.
(Nguồn trích: http://www.thuviendongthap.com/Thong-tin-thu-vien/Thong-bao-Su-kien/2013/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-2013.aspx)