Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thành đoàn Hà Nội tuyển dụng thư viện viên 2013

tdhn
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
2. Ngạch tuyển dụng: Thư viện viên
3. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ
3.1 Thời gian:
– Phát hành hồ sơ tuyển dụng: từ ngày 9/9 đến 13/9/2013
– Nhận hồ sơ tuyển dụng: từ ngày 25/9 đến 28/9/2013
3.2 Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: tại 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội
Thông tin chi tiết xem trên website: www.thanhdoanhanoi.gov.vn
Điện thoại liên hệ: 04.39341910 – 0982500539