Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Học bổng Beta Phi Mu

Xin được giới thiệu một loại học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ thông tin-thư viện của Hội các nhà nghiên cứu thông tin – thư viện quốc tế.

Có 4 loại học bổng và học bổng hữu nghị dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Eugene Garfield Doctoral Dissertation Fellowship) được Beta Phi Mu trao thường niên.

Các ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 3 hàng năm. Hội đồng tuyển chọn sẽ họp vào tháng 5, và các ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả vào cuộc họp thường niên tháng 6.

Tất cả đơn xin học bổng và các loại tài liệu đi kèm phải được scan và gửi một email duy nhất tới địa chỉ: betaphimuinfo@admin.fsu.edu

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn tham khảo tại: http://www.beta-phi-mu.org/Scholarships/scholarships.php

Hoang Huong

Học bổng Beta Phi Mu

Xin được giới thiệu cùng các bạn một loại học bổng ngắn hạn dành cho cán bộ thông tin-thư viện của Hội các nhà nghiên cứu thông tin – thư viện quốc tế.

Có 4 loại học bổng và học bổng hữu nghị dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ (Eugene Garfield Doctoral Dissertation Fellowship) được Beta Phi Mu trao thường niên.

Các ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 3 hàng năm. Hội đồng tuyển chọn sẽ họp vào tháng 5, và các ứng viên sẽ nhận được thông báo kết quả vào cuộc họp thường niên tháng 6.

Tất cả đơn xin học bổng và các loại tài liệu đi kèm phải được scan và gửi một email duy nhất tới địa chỉ: betaphimuinfo@admin.fsu.edu

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn tham khảo tại: http://www.beta-phi-mu.org/Scholarships/scholarships.php

Hoàng Hương