Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Đại học RMIT (cơ sở Hà Nội) tuyển Điều phối viên dịch vụ thư viện

 

Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội) tuyển nhân sự cho vị trí Điều phối viên dịch vụ thư viện, làm việc toàn thời gian (full-time).

Nơi làm việc: Hà Nội

Bộ phận làm việc: Thư viện

Thời gian nhận hồ sơ: từ 04/6/2010 đến 18/6/2010

Thông tin chi tiết xin truy cập địa chỉ: http://www.rmit.edu.vn/94_1508_ENG_HTML.htm