Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Đánh giá các dịch vụ thư viện

Cùng với sự suy sụp của nền kinh tế Mỹ và tiếp đến là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các thư viện sẽ là một trong những lĩnh vực bị cắt giảm cả về ngân sách và nhân sự, nếu không bị thủ tiêu. Nhưng cuộc khủng hoảng không chỉ là nguy cơ của sự cắt giảm và chết chóc mà còn mang đến cơ hội. Đây là lúc các nhà thư viện xác định vị trí của họ và tạo ra những chiến lược thay đổi nhằm tồn tại và có thể phát triển mạnh mẽ.Một trong những chiến lược là nâng cao giá trị dịch vụ thư viện. Mặc dù công việc này đã được thực hiện ở những thư viện công cộng, nơi phải cạnh tranh với ngân sách địa phương ở các nước phát triển thì hiếm khi được thực hiện ở các thư viện Châu Á. Bằng việc đưa thêm giá trị bằng số lượng sách và ấn phẩm định kỳ được lưu thông, các câu hỏi tra cứu được trả lời, thời gian kết nối internet được sử dụng, và làm chủ các dịch vụ khác được mở rộng (để minh chứng trong hội thảo), và để so sánh nó với nguồn ngân sách bị cắt giảm, những người nắm giữ trách nhiệm (nhân viên thư viện cũng như nhân viên quản trị) sẽ có thể thấy giá trị to lớn của các dịch vụ thư viện. Khi nó được nâng cao giá trị, thì một số lượng lớn các dịch vụ có thể đạt điểm chuẩn và tăng lên thông qua các chiến lược đi sâu vào marketing. Những đề xuất bao gồm: đối với các thư viện liên kết nâng cao ngân sách hàng năm của họ và các báo cáo thống kê hàng năm; đối với các cơ quan quốc gia thì định giá cho mỗi dịch vụ và định chuẩn các thư viện khắp cả nước; và đối với CONSAL thì xây dựng các tiêu chuẩn cho những hạng mục cụ thể, thu thập dữ liệu và có thêm những kiến nghị để tiếp thêm sinh lực cho các dịch vụ thông tin và thư viện trong khu vực.

Xem toàn văn tại đây: danhgiacacdichvuthuvien.doc

ThS. Nehemias A Pasamba,

Đại học Mission, Thái Lan

Người dịch: ThS. Hoàng Thị Thu Hương, ĐH RMIT Vietnam