VH- Ngày 24.11 tại Hà Nội, Đại hội lần thứ II Hội Thư viện VN (nhiệm kỳ 2011-2016) sẽ được tổ chức. Đây là dấu mốc quan trọng