Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (VDIC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WORLD BANK) thông báo tuyển vị trí Trợ lý thư viện và hiệu sách.