I/ Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 đại học ngành Thư viện – Thông tin II/ Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển: 1.