Yêu cầu đối với ứng viên:   – Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thư viện – Có khả năng tổ chức, quản lý thư viện gồm tài