Mở cửa kho sách quí Căn hộ của GS.TS Phạm Đức Dương (Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á của Việt Nam, Viện trưởng Viện