Nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh đối với việc đọc sách của con, trong hai ngày 8 và 9/10 vừa qua, Room to Read – một