Hiện nay trên thế giới có hàng trăm trang mạng xã hội khác nhau với sự tham gia của hàng trăm triệu thành viên trên khắp thế giới,