Ngày hôm nay, phiên bản beta cho Koha 3.12.0 đã ra mắt. Bộ cài Tarball bạn có thể download tại đây  và thông tin về phiên bản mới