Hướng tới kỉ niệm 38 năm truyền thống đào tạo và 15 năm trở thành đơn vị độc lập của Trường ĐHKHXH&NV, ngày 27/10 Khoa Thông tin Thư