Bạn đã có kế hoạch nào cho ngày hội sách tháng 11 tới chưa? Cùng thư viện điểm lại những hoạt động chính trong hội chợ sách