Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hướng dẫn sử dụng Koha: Kiểm tra lại trang Koha – Administration

[​IMG]
Trước khi sử dụng Koha, các bạn cần nắm vững về trang admin của Koha. Phần này sẽ tóm tắt lại những bài tutorial một cách hệ thống để các bạn lần lượt kiểm tra. Cũng có thể coi là HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO KOHA. Chúng tôi sẽ dùng giao diện tiếng Việt cho Koh 3.12 mặc dù vẫn còn một số lỗi. Tôi tạm để link tiếng anh, sẽ cập nhật tiếng Việt lần lượt khi có thời gian ( hi vọng mỗi tuần 3 bài). Nếu bạn thấy link tiếng anh nào chưa dịch hoặc chưa được làm lại sang tiếng Việt, bạn có thể giúp và nhắn tôi, tôi sẽ thêm vào. Rất hi vọng những thành viên tích cực như Phạm Quang Quyềntrongtritran91thangtqKhắc Tiệp…. sẽ giúp tôi viết thêm một số bài để forum ngày càng hoàn thiện. Nếu tiếng việt có lỗi, các bạn có thể dùng giao diện tiếng anh.

 • Kiểm tra những thông số hệ thống tại: Trang chủ › Quản trị hệ thống › Thông số hệ thống. (Learn more)
 • Một số danh sách cần triển khai. (Learn more)
 • Thêm email cho thư viện hoặc thư viện con của bạn. Email dùng để gửi mail hoặc nhận mail từ bạn đọc. (Xem chi tiết )
 • Xem xét lại các loại tài liệu, loại hình minh họa phù hợp với tuổi bạn đọc, dễ hiểu, thân thiện. (Xem chi tiết )
 • Xem xét các mã của các bộ sưu tập. Hãy chắc chắn rằng nó dễ hiểu với bạn đọc. (Xem chi tiết )
 • Xem xét đến các vị trí của các giá sách. Thêm phần miêu tả rõ ràng cho bạn đọc hiểu. (Xem chi tiết )
 • Xem xét lại các giá trị định trước, hãy chắc chắn rằng mọi người đều hiểu nó (Xem chi tiết )
 • Kiểm tra các thể loại của bạn đọc. Chắc chắn nó phù hợp với thư viện của bạn. (Learn more )
 • Nếu muốn, bạn có thể thêm danh sách các thành phố, khu phố, huyện, thị, xã… vào trong phần địa chỉ của bạn đọc. (Learn more)
 • Nếu bạn cần thêm một mục nữa trong các thuộc tính của bạn đọc (ví dụ thể loại sách yêu thích, số CMND), bạn có thể xem tại đây. (Learn more)
 • Kiểm tra hoặc tạo mới chính sách lưu thông cho tất cả các thư viện của bạn. (Learn more )
 • Kiểm tra xem đồng tiền mặc định đã được khởi tạo (VND). (Learn more)
 • Kiểm tra ngân sách cho thư viện. (Learn more)
 • Thêm một ngân sách mới cho thư viện của bạn (nếu cần) (Learn more)
 • Kiểm tra IRSpy và thử tìm một cổng Z39.50 mà có thể dùng cho thư viện ở Việt Nam và thêm nó vào trong thư viện của bạn. (Learn more)
 • Liên kết trường con 245$b cho phụ đề để hiển thị trong mục tìm kiếm của nhân viên thư viện. (Learn more )
 • Kiểm tra lại thông tin dành cho thư viện chính và tất cả các thư viện con nếu có. (Learn more )
 • Tạo các kiểu bạn đọc dành cho mục tự đăng kí của bạn đọc- nếu thư viện bạn cho phép. (Learn more)

Tạm thời phần Kiểm tra dành cho trang admin đến đây là dừng, sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ đến với những phần tiếp theo, rất mong sự giúp đỡ của các bạn. Phần mềm mình dùng để làm tutorial mình đính kém cuối bài. Bài nào mình đã làm guide (hoặc đã việt hóa hướng dẫn) thì “Learn more” sẽ biến thành “Xem chi tiết” nhé mọi người. Những bài còn lại, mọi người cùng làm nhé! Bài viết thì viết ở những forum con kia, rồi mình đưa link vào bài này.