Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Hành trình xây dựng thư viện thế hệ mới

thuvienmoiCông nghệ thông tin liên tục phát triển, biến đổi nhanh chóng, và hiện chúng ta đang ở trong kỷ nguyên web 2.0, thuật ngữ giải thích những đặc trưng của công nghệ web và việc thiết kế các trang web nhằm trao quyền cho người sử dụng thiết lập mối quan hệ tương tác giữa người quản lý trang web và người sử dụng trang web, qua đó tạo lập một mạng lưới xã hội – một cộng đồng trực tuyến. Điều này tạo cho mọi người cơ hội có được một không gian mở và tự do, qua đó tạo cơ hội trình bày ý tưởng của mình, khả năng xây dựng và quản lý hệ thống thông tin của họ, và khuyến khích mọi người chia sẻ và trao đổi thông tin thông qua mạng xã hội trên Internet.

 


Sự thay đổi trong ý tưởng và thiết kế, bao gồm viêc xây dựng nguồn thông tin tập trung trên Internet dẫn đến việc phát triển mô hình công nghệ mới dựa trên việc sử dụng nhiều loại hình dịch vụ web khác nhau như blog, wiki, v.v. Từ khái niệm này, Thư viện Sanamchandra, Thư viện Trung tâm, thuộc Đại học Silpakorn đã nhận thức được vấn đề xây dựng và phát triển bản thân thư viện mình thành một tổ chức học tập và trung tâm dịch vụ thông tin cho trường đại học và dẫn đến việc tạo lập qui trình quản lý tri thức có tên gọi LIBKM, tất cả tập hợp lại nhằm điều chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện cho người dùng tin để họ có thể truy cập nguồn tư liệu thư viện một cách nhanh nhất và gia nhập vào toàn thể cộng đồng trường Đại học Silpakorn, qua đó tạo ra và truyền bá các tri thức và thông tin sống động tới những cộng đồng lân cận cũng như cả thế giới một cách liên tục và bền vững

Somkiat Chatchuenyot & Sompong Missata

Đại học Silpakorn, Nakhonpathom, 73000 Thailand

Người dịch: ThS. Vũ Thị  Nha

Xin mời đọc toàn văn tài liệu trong file đính kèm

(Lưu ý: bạn cần đăng nhập để có thể download tài liệu)