Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TUYỂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2012 CHO TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 

 

 

 

3.1. Thông tin chung

– Chỉ tiêu: 01

– Công việc chính: Quản lý công tác hành chính, chuyên môn theo sự phân công của phòng, trung tâm.

– Lãnh đạo trực tiếp: Chịu sự lãnh đạo của Trưởng phòng, lãnh đạo trung tâm.

3.2. Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc

3.2.1. Nhiệm vụ chung

Chuyên môn: Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị quản lý trực tiếp

– Tin học, Ngoại ngữ

+ Sử dụng tốt các chương trình soạn thảo văn bản và một số kỹ năng máy tính trong quản lý hành chính.

+ Sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc tài lịêu tham khảo, tương đương trình độ B.

3.2.2. Nhiệm vụ cụ thể

– Cho mượn, nhận trả sách, luận văn, tài liệu.

– Nhận và nhập sách mới, luận văn, luận án.

– Sắp xếp và bảo quản kho sách.

– Các công việc liên quan đến tài liệu tiếng Trung

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, môn thi và lịch thi, hồ sơ dự thi xem tại trang web http://ulis.vnu.edu.vn -> mục Tin tức và sự kiện.

      Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày  08/11/2012 đến hết ngày 25/11/2012

Phản hồi

  1. đây là tuyển dụng người học ngoại ngữ chứ không phải người học thư viện