Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thư viện Việt Nam trước ngưỡng cửa nền kinh tế tri thức, hội nhập và phát triển

Thư viện thành phố Stockholm (Thụy Điển)

Giới thiệu khái quát hai loại hình thư viện công cộng và thư viện chuyên ngành, đa ngành ở nước ta. Phân tích những mặt hạn chế của hoạt động thư viện và đề xuất các biện pháp khắc phục. Nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động thư viện trong nền kinh tế tri thức.

VietnamLib trân trọng giới thiệu bài viết của ThS. Nguyễn Hữu Giới đăng trên Tạp chí Thông tin – Tư liệu số 4 năm 2011.

Đọc toàn văn bài viết tại đây: 6973-25320-1-PB