Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Thư viện số: hai thập kỷ phát triển trên thế giới, bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển cho Việt Nam

Tóm tắt: nhấn mạnh vai trò của thư viện số như một trong những nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh trí tuệ quốc gia. Thông qua cách tiếp cận Nghiên cứu – Đào tạo – Triển khai, khái quát sự phát triển thư viện số thế giới qua hai thập kỷ, nhấn mạnh tác động của công nghệ web đến sự thay đổi khái niệm và mô hình thư viện số. Phân tích những mặt hạn chế trong Nghiên cứu – Đào tạo thư viện số Việt Nam thông qua so sánh với thực tiễn  phát triển thư viện số trên thế giới. Đề xuất một số giải pháp cụ thể cho sự phát triển thư viện số Việt Nam.

VietnamLib xin trân trọng giới thiệu bài viết của ThS. Nguyễn Hoàng Sơn – Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Thông tin & Tri thức, khoa Truyền thông,  Đại học Công nghệ Sydney, Úc, Giảng viên khoa TT-TV, ĐH KHXH&NV, Hà Nội.

Bài viết đăng trên Tạp chí Thông tin – Tư liệu, số  ra tháng 2/2011

Tải về toàn văn bài viết theo đường link sau: thuvienso_nguyenhoangson