Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Đưa phần search Koha vào trong một CMS khác

Đưa Koha-search vào một mã nguồn khác ví dụ wordpress, joomla là một việc khá đơn giản, tuy nhiên tôi cũng mất kha khá thời gian để tìm hiểu. Các bạn chỉ cần tạo một sitebar box hoặc một box bất kì ở trên giao diện website của các bạn, paste đoạn code sau vào, chú ý thay địa chỉ Koha site thành của bạn, edit một số properties CSS cho phù hợp nữa là xong! Good luck!

Đoạn code như dưới đây:

<form id="searchform" class="form-inline" action="http://koha.dreamlib.vn/cgi-bin/koha/opac-search.pl" method="get" name="searchform">
<label for="masthead_search"> Tìm kiếm theo: </label><select id="masthead_search" name="idx" style="color: #000;">
<option value="">Library catalog</option>
<option value="ti">Title</option>
<option value="au">Author</option>
<option value="su">Subject</option>
<option value="nb">ISBN</option>
<option value="se">Series</option>
<option value="callnum">Call number</option>
</select>
<input class="transl1" title="Type search term" name="q" type="text" style="color: #000;" />
<span id="translControl"></span>
<button id="searchsubmit" class="btn btn-primary" type="submit" onclick="this.form.target='_blank';return true;">Search</button>
</form>