Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu – đào tạo thư viện số Việt Nam

Nghiên cứu – đào tạo (NC-ĐT) thư viện số Việt Nam (TVS VN) đóng vai trò hết sức quan trọng và là điểm khởi đầu cho sự phát triển TVS VN. Một số kết quả nghiên cứu được công bố vào các năm 2006[17], 2007[18], 2011[16] về NC-ĐT TVS của tác giả bài viết này đã nêu được các vấn đề cơ bản trong NC-ĐT TVS trên thế giới và tại VN. Tuy nhiên, để việc thiết kế và phát triển khung chương trình NC-ĐT có cơ sở khoa học, giải quyết các vướng mắc trong NC-ĐT TVS VN hiện nay, đạt chuẩn quốc tế và kết nối liên thông với sự phát triển TVS trên thế giới, đòi hỏi phải có những nghiên cứu sâu, toàn diện và cập nhật hơn, với những công cụ nghiên cứu mạnh, khoa học và khách quan hơn. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu mới nhất: “Nghiên cứu thư viện số (1990-2010): Bản đồ tri thức của những chủ đề chính và chủ đề phụ về TVS” [15] của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Sơn và Giáo sư Gobinda Chowdhury, Đại học Công nghệ Sydney, được công bố trên tạp chí Springer Verlag’s Lecture Notes in Computer Science, trong bài viết này, tác giả sẽ tóm tắt kết quả nghiên cứu Bản đồ tri thức (BĐTT), đề xuất cách thức và nội dung ứng dụng bản đồ này vào thực tế NC-ĐT TVS VN.  

VietnamLib trân trọng giới thiệu bài viết của NCS. Nguyễn Hoàng Sơn (Trường ĐH KH Xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) với tiêu đề "Bản đồ tri thức về thư viện số chuẩn quốc tế và ứng dụng cho nghiên cứu – đào tạo thư viện số Việt Nam". Bài đăng trên Tạp chí Thông tin – Tư liệu số 5/2012.

Đọc toàn văn tại đây: Ban_do_tri_thuc_TVS