Xem ngayHỗ trợ miễn phí bởi Dreamlib.vn

Các khóa học miễn phí do Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam cung cấp

Hàng tháng, Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam tổ chức các khóa học miễn phí tại phòng hội thảo của Trung tâm, tầng 1, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Các buổi hướng dẫn kỹ năng này dành cho mọi đối tượng. Xin mời những người quan tâm đến đăng ký với nhân viên tại Trung tâm hoặc gửi email tới địa chỉ nvu2@worldbank.org nêu rõ họ tên, nơi học tập/công tác, số điện thoại liên lạc và tên khóa học mà mình muốn tham dự. Những người đăng ký sớm sẽ được ưu tiên.

LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO HỌC VIÊN:

* Trung tâm không cung cấp cho học viên tài liệu in của các lớp học này. Để chuẩn bị cho buổi học được tốt hơn, trước khi tham dự lớp học, đề nghị học viên xem trước tài liệu tham khảo trực tuyến của khóa học mình sẽ tham dự (xem phần trên) và mang tài liệu này đến lớp học để ghi chép bổ sung nếu cần.

* Nếu có thể, học viên nên mang theo máy tính xách tay đến lớp học để thực hành vì số lượng máy tính dành cho học viên có hạn. Trung tâm có cung cấp dịch vụ truy cập Internet không dây miễn phí.

Tìm kiếm thông tin trên Internet: Những kỹ năng cơ bản

Thời gian: Xin xem trên trang chủ http://www.vdic.org.vn/

Mục tiêu: Lớp học này sẽ giúp học viên: (i) hiểu thêm về các loại thông tin có thể tìm thấy trên Internet (ii) có hiểu biết cơ bản về các công cụ tìm kiếm (iii) tạo những câu lệnh tìm kiếm hiệu quả.

Hướng dẫn kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo

Thời gian: Xin xem trên trang chủ.

Mục tiêu: Trong quá trình viết báo cáo, các bài nghiên cứu hoặc luận văn, người viết luôn phải trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo. Lớp học này giúp học viên: (i) quản lý danh mục tài liệu tham khảo (ii) trích dẫn một cách phù hợp (iii) tạo danh mục tài liệu tham khảo.

Nguồn: http://www.vdic.org.vn/